Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi 2012 oli Espoon Kokoomusnuorilla täynnä poliittista toimintaa ja kaikkein suurimman huomion sai järjestön kannalta kaikkein tärkeimmät vaalit: kuntavaalit. Nuoret kokoomuslaiset olivat näkyvästi esillä vaaleissa ja ehdokkaiden teemat herättivät hyvin keskustelua Espoon tulevaisuudesta ja nykytilasta. Ehdokkaat menestyivätkin kuntavaaleissa erinomaisesti: heistä kolme valittiin valtuutetuiksi ja yksi varavaltuutetuksi.

Nyt jo alkanut vuosi 2013 puolestaan on vaaliton vuosi ja tarjoaa siis loistavan mahdollisuuden keskittyä järjestöllisiin kysymyksiin ja poliittiseen toimintaan ilman raskaita vaalivalmisteluja. Näistä
teemoista juuri järjestöllinen kehittäminen nostetaan tänä vuonna Espoon Kokoomusnuorissa eksaktiin fokukseen.

Vuosi 2013 tuokin tullessaan paljon tapahtumia hyvinkin erilaisilla teemoilla, sekä monenlaista toimintaa eri kiinnostuksia omaaville ihmisille. Tiukat seminaarit ja paneelit käsittelevät Espoon,
rahoitusalan sekä länsimaisen elämäntavan tulevaisuutta. Illanistujaiset puolestaan antavat mahdollisuuden rentoon yhdessäoloon ja uusien ystävyyssuhteiden luomiseen. Koulutuksissa taas saa paremmat valmiudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja järjestötoimintaan. Ja onneksi koko vuotta ei tarvitse olla tosissaan ja vakavissaan, sillä juhlia ei ole unohdettu tänäkään vuonna.

Toivotan kaikille toiminnallisesti erittäin rikasta vuotta!

Ossi Galkin
Espoon Kokoomusnuorten puheenjohtaja
ossi.galkin@iki.fi
+358405650090